Nguồn Sống Việt là một tập đoàn hàng đầu khu vực chuyên cung cấp các sản phẩm thông minh, các mô hình kinh doanh tiên tiến thuộc lĩnh vực đồ gia dụng, chăm sóc sức khỏe và thiết bị thể thao với chuẩn mực trải nghiệm hạnh phúc toàn diện.