Music Video To Sit Down, To Follow là một dự án phi lợi nhuận thể nghiệm về tình yêu, tính nữ và nước.
Sáng tác và trình bày bởi Pha, Pham Chi Luan, Ngoc Ngo

Sử dụng các footage miễn phí có sẵn trên internet, đạo diễn Tuấn Long đã sắp xếp các đoạn phim với ý nghĩa cơ bản theo một trật tự mới nhằm kể một câu chuyện lớn hơn, sâu hơn, nhiều ý nghĩa hơn.

Sự đúc kết các tầng nghĩa mới sẽ được tạo ra khi người xem khi xem thưởng thức trọn vẹn cả hình và tiếng của To Sit Down, To Follow.

Video by Tuan Long
Audio by PHA Studio
Composed by Pha, Pham Chi Luan, Ngoc Ngo.
Piano by Ngoc Ngo

Footages from:
Astropilot feat E-Mantra – A Moment
Eearth from space
HEAVEN I 8K HDR VIDEO I SKY VISUALS OF INK AND WATERCOLORS
The Secret History of the Moon – 4K (melodysheep)
and free footages via Pexels

Spotify: Pha